Velkommen til vores hjemmeside

GRUNDEJERFORENINGEN SORSIGVEJ/SKINDERMARKSVEJ, 
Vi håber, du vil gøre brug af denne side, som vil blive løbende opdateret.
Meningen er, at du her vil kunne finde nyttig viden som grundejer og beboer, stille spørgsmål og få svar 😊
 
FORMANDENS BERETNING
Året i grundejerforeningen Skindermarksvej / Sorsigvej 2015


En beretning fra året 2015, hvor bestyrelsen vil indlede med at mindes vores tidligere formand Niels. Niels har i al den tid jeg, og de andre i bestyrelsen kan huske, præget bestyrelsesarbejdet og præget aktiviteter og livet i grundejerforeningen al almindelighed. Gået forrest om så der skulle kaldes til arbejdsdag eller vejfest. Man skulle komme hinanden ved, mente Niels. Man kan bo lidt anonymt her i Grundejerforeningen hvis man vil, men der var vist ikke nogen, som ikke kendte Niels. De sidste to valgperioder ville han gerne deltage i bestyrelsens arbejde, men ikke som formand, så han blev valgt som suppleant men deltog i alle møderne, og Niels bidrog altid med nye – til tider lidt utraditionelle vinkler måske.

Desværre blev Niels syg og efter mange sygehusindlæggelser, og det sidste blev langt, døde han på hospice i November, 2015.

Bestyrelsen vil gerne have, at vi rejser os og mindes Niels med 1 min. stilhed.

Tilbage til beretningen:

Årets gang i Grundejerforeningen starter jo som altid…
- efter sidste generalforsamling. Tog vi fat på de punkter, som skulle gøres færdige til den endelige revidering af vedtægterne.

Bestyrelsen har arbejdet med:
- revidering af vedtægter. Det arbejde har nu strakt sig over næsten tre år, og siden sidste års generalforsamling, hvor planen fra Carport- og parkeringsudvalget med godkendt, har vi kunnet færdiggøre revidering.
Det vender vi tilbage til under punkt…

Som resultat af planen som Carport- og parkeringsudvalget forslog og fik godkendt, så er p-båse på parkeringspladsen blevet streget op, og nye er kommet til.
En ny carport er blevet etableret på det sted, hvor udvalget har anvist en af flere mulige grunde. Grundet en fejl ved indkaldelsen til carportmøde, måtte tildelingen af en plads gå om. Vi lavede endnu en indkaldelse, og der måtte lodtrækning til. Men så blev procedurerne prøvet af.


Vi har droppet at lave en velkomstpakke – da alle de informationer, som nye tilflyttere har brug for, kan findes på foreningens hjemmeside.
Når vedtægterne og ordensregler i dag bliver vedtægter, så bliver nyeste

Nyt & gammelt

HUSK
 
 
 Nyt i redskabsskuret er 1 udtræks/platforms stige
 
 
 
 OBS! Til både ejere og lejere
vi beder alle om at sikre, at I har afleveret en gyldig og opdateret mailadr til vores formand, Birgitte Lund
 
 
 ****BREAKING BREAKING****
 
Signe har oprettet en lukket Facebook gruppe :
'Grundejerforeningen Sorsigvej og Skindermarksvej'
Hvis du har en profil på Facebook, så meld dig ind i gruppen :-)
Det er en nem og hurtig forbindelse til dine naboer.
 
 
Aktivitetskalenderen er nu opdateret for året 2016  - Aktiviteter
 
 
Ny revideret udgave af vedtægter, klar til tinglysning  - Vedtægter
 
Ny revideret udgave af ordensreglementet  - Ordensreglement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat af sidste generalforsamling

Referat generalforsamling 2016

Dato for generalforsamling: 10. marts 2016.
Formål med mødet: Afholdelse af den årlige generalforsamling i grundejerforeningen.
Sted: Ribe fritidscenter.
Referent: Signe Work Madsen

Referat:
Punkt 1: Britta blev valgt til dirigent og UT blev valgt til referent.
Punkt 2: Formandens beretning gengivet:
Punkt 3: Foreningens kasserer fremlagde regnskabet.
Posten til havemand er blevet lidt dyrere end forventet. Dette skyldes, at der er i 2015 også er betalt for noget af det arbejde han har udført i 2014.

Der var tvivl om hvorvidt foreningen har en vimpel, og det blev besluttet at Linda Schnor indkøber en eller to nye vimpler.
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte uden ydereligere kommentarere.

Punkt 4: Fremlæggelse af budget for 2016
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.
En af medlemmerne spurgte til estimatet om den samlede indtægt for kontingent i 2016, som ikke stemte med kontingent fra regnskab i 2015. Kassereren Poul Grøn kunne ikke på stående fod huske forklaringen på den afvigelse. Han undersøger. Er det en fejl, så retter han i budgettet og sender det rundt igen.
Budget forslaget blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Punkt 5: Revidering af vedtægter:
Formanden gennemgik foreningens reviderede vedtægter, som er blevet sendt ud på mail til alle foreningens medlemmer. Bestyrelsens ændringer i vedtægterne er anført med rødt. Der blev stillet et par opklarende spørgsmål fra medlemmerne og der blev stillet et forslag om, hvorvidt man kunne skrive vedtægterne på et lidt mere læsevenligt sprog. Bestyrelsen forklarede at det kan være svært i forhold til at sikre sig de juridiske elementer. Bestyrelsen vil se på om vedtægterne kan komme på foreningens hjemmeside´, hvor medlemmer af foreningen kan stille spørgsmål til vedtægterne.
Formanden forklarede at det krævede meget arbejde at ændre i vedtægterne, men at foreningen ordensreglement derimod er et mere fleksibelt dokument, som der kan ændres i løbende.

Formanden forklarede i forbindelse med gennemgangen af ordensreglementet at der på hjemmesiden findes en liste over hvilket værktøj der er i redskabsrummet ved legepladsen. Alle i bestyrelsen har nu nøgler til redskabsrummet, så det skulle gøre det nemmere at rekvirere redskaber. Hvis nogen af medlemmerne har forslag til værktøj der mangles må de meget gerne skrive til en fra bestyrelsen.

Der var ingen yderligere kommentarere til ovenstående punkt. De godkendes til tinglysning.

Punkt 5.b: Der var ingen der meldte sig til festudvalget og på baggrund af lavt fremmøde sidste år og manglende arrangører blev det besluttet at holde pause fra sommerfesten i år. Der blev stillet forslag om at holde en større fest næste år, hvor grundejerforeningen har 40 års jubilæum.

Punkt 6. Eventuelt:
Der blev stillet forslag om lys på stien ved legepladsen. Den opleves som meget mørk om aftenen. Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Der blev stillet forslag om at indkaldelsen til generalforsamlingen kunne afleveres i postkasserne til alle husstande som er omfattet af grundejerforeningen. Dette er i håb om at det kunne få flere til at deltage. Bestyrelsen vil tage forslaget op, når der skal indkaldes næste år.
Bestyrelsen vil sende et link til foreningens hjemmeside ud på mail til alle medlemmer.

Det har været svært at samle folk nok til den årlige klytdag, som bliver afholdt i forbindelse med Sankt hans. Det er blevet besluttet at disse to dage skilles og bliver afholdt som to separate arrangementer. Udfordringen har været at flere har aftaler andet steds til Sankt Hans og ønsket med at afholde to separate arrangementer er at flere deltager til klytdag.
Snerydningen er gået som forventet og den nuværende aftale bevares.

Punkt 7: Valg af bestyrelse.
På valg var:
Helle Iversen
Poul Grøn
Linda Schnoor.

Alle blev genvalgt. I øvrigt består bestyrelsen af Birgitte Lund og Jesper Larsen.
Suppleant: Signe Work Madsen blev valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig ved næst kommende bestyrelsesmøde.
Punkt 8: Klaus Wunch er genvalgt som revisor.

Opsummering af aftaler:
Indkøb af vimpler: Ansvarlig: Linda Schnor.
Tjek af kontinent tallet for 2016: Ansvarlig: Poul Grøn.
Foreningens vedtægter lægges på hjemmesiden: Ansvarlig: Bestyrelsen.
Lys på sti: Ansvarlig: Bestyrelsen.